untouchedgirl

10 tekstów – auto­rem jest un­tou­ched­girl.

Już, skończyło się, słońce zaszło, jest ciem­no. Możesz płakać, nikt nie widzi, jes­teś sa­ma do cho­lery, sa­ma. No właśnie, SAMA…
Nie chciałaś być pion­kiem, chciałaś grać. Grałaś. Przeg­rałaś. Życie. A te­raz płacz, bo już nic więcej ci nie zos­tało. Nikt się nie do­wie, nap­rawdę. Możesz, więc płacz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2010, 23:18

- Gdy­byś chciał zo­baczyć cały mój świat, nie mu­siałbyś się zbyt­nio wysilać.
- Jak to?
- Wys­tar­czy że spoj­rzałbyś w lus­tro, to prze­cież proste. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 marca 2010, 21:02

Czując chłód przy­niesiony przez sil­niej­szy pod­much wiat­ru owinęła się ciaśniej zbyt luźną fla­nelową koszulą. Ciepłą i przy­jemną w do­tyku jak żad­na in­na, której za­pachem mogła na­pawać się bez końca.Nu­ty cyt­ru­sowe z bazylią [...] — czytaj całość

myśl • 28 lutego 2010, 23:31

Da­jesz się prze­suwać jak pionek?
Wiesz, kot­ku... Ja mi­mo wszys­tko jed­nak wolę graczy.
Graczy, którzy grają na plan­szy swo­jego życia i dla których pionków nie sta­nowią in­ni ludzie, tyl­ko włas­ne czyny.
Bo oni mają od­wagę w pełni od­po­wiadać za sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 grudnia 2009, 20:54

Pat­rzyła w dół wychy­lając się zza ba­rier­ki. Pod wiaduk­tem sa­mocho­dy pędziły po autos­tradzie jak sza­lone, je­den za drugim.
Jej życie za­raz znik­nie między kołami.
Zaczęła przechodzić na drugą stronę. Jej poczy­nania przer­wał krzyk:
- STÓJ!
Odwróciła [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 grudnia 2009, 19:53

Słyszałam dziś roz­mowę na te­mat ludzi ho­mosek­sual­nych i heteroseksualnych.
A po­tem uczyłam się matematyki.
I naszła mnie do­syć ab­strak­cyjna myśl.
A miano­wicie, pos­ta­wiłam miłość na jed­nym szczeb­lu z ma­tema­tycznym równaniem.
Jak to wy­myśliłam? A no tak:
Mamy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 października 2009, 18:32

Co widzisz pat­rząc na oczy? Czym one są dla ciebie? Narządem wzro­ku, częścią ciała? A może czymś pięknym, czymś w co możesz wpat­ry­wać się godzinami?
Co widzisz w oczach? Pus­tkę otoczoną ko­lorową tęczówką? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 września 2009, 19:01

Gra­nato­we niebo roz­ciąga się nad mias­tem. Mi­mo późnej po­ry, właśnie budzi się tu życie. Za­kocha­ni siadają nad brze­giem Sek­wa­ny, przy­tulają się, po­pijają wi­no. Wieża Eif­fla - pa­rys­ka da­ma zakłada naj­piękniej­szą suk­nię, mieniącą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2009, 19:34

Cza­sem to, co wy­daje nam się niemożli­we może być całkiem... możliwe. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 sierpnia 2009, 18:13

Nieraz to, co dos­ta­jemy nies­podziewa­nie może przy­nieść więcej szczęścia niż to, co zawzięcie próbo­waliśmy zdobyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 sierpnia 2009, 19:59
untouchedgirl

Buntowniczka, jej światem rządzą uczucia. Często najpierw coś robi, dopiero potem myśli, czego później żałuje, ale niczego ją to nie uczy. Lubi słuchać muzyki, spacerować, pisać opowiadania. Kocha swoich przyjaciół, mimo że są wariatami. A może właśnie za to ich kocha? Dosyć tolerancyjna, dużo zniesie, jednak solidnie wyprowadzić ją z równowagi można tylko raz, potem już droga do jej zaufania jest ekstremalnie wyboista, bądź urywa się w połowie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność